Kostrådgivning

Vi gör först en genomgång av din målsättning och sedan dina kostrutiner. Vi skapar struktur och du får tips och råd kring mat. Du får uppgifter som är realistiska att genomföra, för att lyckas bryta beteendemönster vare sig det handlar om viktnedgång, viktuppgång. Vi skapar en medvetenhet kring vad för mat som är bra för kropp och knopp.

Prislista: 

Kostrådgivning 640kr/h