Integritetspolicy

Information till Tigeranda Movements kunder.

Dataskyddsförordningen GDPR, ersätter den svenska personuppgiftslagen och gäller alla företag, organisationer och myndigheter inom EU. Det främsta syftet med dataskyddsförordningen är att förbättra skyddet för dig när dina personuppgifter behandlas.

Tigeranda Movement jobbar för att säkerhetsställa din integritet. Nedanstående text syftar till att informera våra kunder om hur och i vilket syfte vi hanterar era personuppgifter. Integritetspolicyn gäller inte för länkade webbplatser som kan komma att finnas på vår hemsida www.tigerandamovement.se.

Vem ansvarar för dina uppgifter?

Bolagsnamn: Tigeranda Movement AB
Org.nr: 559005-1719
Adress: Kurödsvägen 3C
E-post: info@tigerandamovement.se

Vilken information samlar vi in samt hur hanterar vi den?

All information som samlas in sker i samtycke med dig som kund. Vi behandlar idag följande kategorier av personuppgifter om dig; namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-mailadress.

Dina personuppgifter hanteras av anställda inom Tigeranda Movement samt godkända konsulter vid administrering av löpande bokföring. All information sparas och hanteras via Visma SPCS.

När du nyttjar någon av våra tjänster så som t.ex. Personlig Träning kommer information gällande din hälsa att samlas in för att kunna säkerhetsställa att du får rätt träning/behandling. Om samtycke finns delas nödvändig information med andra hälsoenheter du varit i kontakt med för att säkerhetsställa framtida träning/behandling.

Vi samlar in och sparar de uppgifter som krävs för att kunna fakturera de kunder som köpt en tjänst av oss. Fakturor skickas oftast via mail därför krävs en e-mailadress.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi sparar dina uppgifter så länge du är aktiv kund hos oss. Har du inte köpt några av våra tjänster inom 36 månader kommer dina personuppgifter att raderas.

Dina rättigheter
Vi värnar om din säkerhet och du kan när som helst ställa frågor till oss via mail info@tigerandamovement.se, gällande vilka personuppgifter Tigeranda Movement erhåller om dig och hur behandlingen utförs. Du har också rätt att få ut en kopia av dina uppgifter på ett allmänt tillgängligt format.

Om någon uppgift Tigeranda Movement tillhandahåller om dig är felaktig har du alltid rätt att begära rättning av densamma. Du har också rätt att framföra invändningar mot Tigeranda Movements behandling av dina personuppgifter.

I de fall du är missnöjd med Tigeranda Movements hantering av dina personuppgifter har du rätt att framställa klagomål till Datainspektionen, tillsynsmyndighet för personuppgiftsfrågor.

Kontakta oss
Vårt mål är att ge dig som kund en tydlig bild om hur vi hanterar dina personuppgifter. Om du fortfarande har frågor gällande vår hantering är du välkommen att ställa dina frågor till oss via mail: info@tigerandamovement.se.